Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Thái Lan cần nhập khầu khoảng 1 triệu lao động trong các năm tới
Thái Lan cần nhập khầu khoảng 1 triệu lao động trong các năm tới

Nền kinh tế Thái Lan sẽ phải nhập khầu khoảng 1 triệu lao động trong các năm tới để bù đắp cho sự thiếu hụt lao động trong nước, đặc biệt trong các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông.

Đột phá trong giải ngân vốn ODA năm 2014
Đột phá trong giải ngân vốn ODA năm 2014

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, công tác vận động và thu hút nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2014 đạt hơn 4,362 tỷ USD, gồm hơn 4,16 tỷ USD ODA vốn vay và vay ưu đãi, 202,05 triệu USD viện trợ không hoàn lại.