Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
OPEC không có lựa chọn khác ngoài duy trì mục tiêu sản lượng
OPEC không có lựa chọn khác ngoài duy trì mục tiêu sản lượng

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Kuwait cho rằng OPEC không biện pháp nào khác ngoài việc duy trì thị phần của mình trên thị trường, tránh việc cắt giảm sản lượng dầu thô, và tái khẳng định quan điểm của tiểu vương quốc là OPEC sẽ tiếp tục quá trình này tại cuộc họp trong tháng 6 tới đây.