Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Hội nghị trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương 2014 - 2015
Hội nghị trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương 2014 - 2015

Sáng ngày 27/1, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương 2014 - 2015. Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Sở Ngoại vụ địa phương đồng chủ trì Hội nghị

Số liệu kinh tế Trung Quốc năm 2014

Ngày 20/01/2015, Trung Quốc đã công bố các số liệu kinh tế năm 2014. Theo đó, GDP nước này đạt 63.646,3 tỷ NDT (10.246 tỷ USD), tăng 7,4% (so với mục tiêu đầu năm 2014 là khoảng 7,5%). CPI đạt 2,2% (so với mục tiêu 3,5%), tạo được 13 – 14 triệu việc làm (mục tiêu là 10 triệu).