Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc, Việt Nam và Nam Phi”
Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc, Việt Nam và Nam Phi”

Vừa qua, nhân chuyến thăm, làm việc (từ 11-15/9) của Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tại Nam Phi, Tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức thành công Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc, Việt Nam và Nam Phi” tại thành phố Johannesburg, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu của Nam Phi.