Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm Nông sản thực phẩm quốc tế Alger 2015
Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm Nông sản thực phẩm quốc tế Alger 2015

Ngày 20/4/2015, Triển lãm quốc tế Nông sản thực phẩm Djazagro Alger 2015 đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Pins Maritimes, thủ đô Alger, Algeria. Lần đầu tiên, với sự hỗ trợ của ĐSQ Việt Nam tại Algeria, doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự triển lãm này với các sản phẩm thủy sản đông lạnh đang có tiềm năng phát triển.