Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Chính sách kinh tế mới của Na Uy: Chú trọng ngành nuôi trồng thủy sản hơn ngành dầu khí
Chính sách kinh tế mới của Na Uy: Chú trọng ngành nuôi trồng thủy sản hơn ngành dầu khí

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy Na Uy bắt đầu coi thủy sản là một nguồn lực quan trọng hơn so với dầu và khí đốt. Ý kiến ​​của cơ quan thăm dò dư luận AS tiến hành khảo sát trên danh nghĩa của Viện nghiên cứu biển Na Uy và Đại học Bergen đã công bố các kết quả.