Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2016

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 26/12/2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 24,4 tỷ USD và ước tính đã giải ngân được 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, đạt mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.