Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Ngoại giao 29
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả Hội nghị Ngoại giao 29

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII” đã kết thúc sau 5 ngày làm việc (từ 22 - 26/8/2016). Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả hội nghị và trọng tâm công tác của ngành trong những năm tới.