Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Doanh nghiệp Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế Việt Nam

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore (VSBF) vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, thống kê của Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, DN Singapore đã có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông-lâm-hải sản, đặc biệt tập trung nhiều trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dịch vụ và kinh doanh bất động sản. Nhiều dự án đầu tư của các DN Singapore tại Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ hội nhập
Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh Việt Nam là thành viên Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)… và nhiều Hiệp định kinh tế thương mại khác, việc phát triển loại hình doanh nghiệp nhà nước thế nào là vấn đề lớn. Bởi thực tiễn cho thấy, thời gian qua doanh nghiệp nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển.